بالابرها در دو نوع رونشین (Crab) و آویز (Trolley) تولید میشوند. این قسمت از جرثقیل وظیفه برداشتن و انتقال بار در راستای عرض سالن را بر عهده دارد. شرکت ایستاپل سیستم هر دو نوع بالابر را تولید مینماید.

بالابرهای رونشین شرکت ایستاپل سیستم تا ظرفیت 50 تن بصورت سری و ظرفیتهای بالاتر بصورت غیر معمول یا Open Winch تولید میشوند. بالابرهای آویز این شرکت تا ظرفیت 10 تن تولید میشوند.

× سوال دارید؟کلیک کنید.