جرثقیل سقفی (crane overhaul)

ارسال شده توسط جرثقیل ایستاپل سیستم

جرثقیل سقفی (crane overhaul)

جرثقیل سقفی به آن دسته از جرثقیل هایی گفته می شوند که به صورت (INDOR) یا همان داخل سالن های سر پوشیده مورد استفاده قرار می گیرند و وابسته به شرایط کاربری اعم از دهانه و تناژ و … همانطور که در این متن جرثقیل چیست؟ آمده در انواع تک پل، دو پل و مونوریل طراحی و ساخته می گردند.

انواع جرثقیل سقفی

دیگر طراحی های ما

مقالات اخیر

جدیدترین محصولات

تماس با ما

طراحی سایت توسط اینتن©