چرخ های GGG70

دلیل استفاده از GGG70 در چرخ های تولیدی ایستاپل ابتدا لازم است مشخصات مکانیکی چدن نرم گرید 70 مورد بررسی قرار گیرد. مهمترین مشخصه این

ادامه مطلب
× سوال دارید؟کلیک کنید.