اتحادیه جرثقیل سازان

اتحادیه جرثقیل سازان

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب آبان ماه 1389 هیات وزیران- و مدارک ارسالی، تشکل مذکور در تاریخ 99/10/10 به شماره 32-3/2-490 در این اداره کل ثبت گردیده است. اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به مدت 3 سال و بازرسان به مدت 1 سال که در مجمع عمومی موسس مورخ 99/10/10 انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره که در جلسه مورخ 99/09/16 هیات مدیره تعیین شده اند، به شرح زیر می باشد.

  • آقای احسان ثقفی رییس هیات مدیره
  • آقای سید علی معیری پور نایب رییس
  • آقای عبدالرضا یحیوی خزانه دار (مسئول مالی)
  • آقای غلامرضا ضیایی دبیر خارج از هیات مدیره
  • آقایان: بابک شادمهری- قربان علی آراسته- محمد مهدی ابراهیمی مجد- بهرام قلیزاده اعضای اصلی هیات مدیره
  • آقایان: محمد کلانی طهرانی- فرشاد ایزک شیری اعضای علی البدل هیات مدیره
  • آقای مرتضی هویدا بازرس اصلی
  • آقای رضا موسوی چقابوری بازرس علی البدل

به استناد ماده (23) اساسنامه و صورتجلسه مورخ 99/09/16 هیات مدیره، کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای رییس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر تشکل و کلیه اسناد مالی، اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند؛ با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره یا نایب رییس و ممهور به مهر تشکل معتبر خواهد بود.

فرزاد یوسفی- مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی

محصولات

مقالات اخیر

جدیدترین محصولات

تماس با ما

طراحی سایت توسط اینتن©
× سوال دارید؟کلیک کنید.