eistapol

BUSBAR آشنایی با انواع شین برق رسان جرثقیل

Bus Bar این روش از مکانیزم لغزش بین ذغال جاروبک و شینه (مسی یا استیل) به منظور انتقال برق از مصرف كننده (جرثقیل سقفي، كانوایر، واگن، ریكلایمر، تجهیزات حمل و نقل، کانتینر، مونوریل ها و هر گونه مصرف كننده متحرك و دستگاههای جوش…….)میباشد. این روش به منظور برق رسانی به جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای […]

جرثقیل بازویی دیواری

جرثقیل های بازویی (Jib Cranes) جرثقیل های بازویی به صورت ستون دار و با نصب سیستم بر روی ستون های سازه سوله مورد استفاده قرار می گیرند. در این تیپ جرثقیل ها زوایای مورد استفاده 90 _ 180 _ 360 درجه می باشد. ساخت این نوع جرثقیل ها تا تناژ 5 تن و گروه کاری […]

جرثقیل دیواری تک پل

جرثقیل های دیواری (Wall Jib Cranes) این جرثقیل ها جهت استفاده بهینه از سالن های تولید و مونتاژ به صورت تک پل و دوپل مورد استفاده قرار می گیرند. می بایستی توجه داشت که مقاومت ساختمان و ستون های سوله جهت ساخت این تیپ جرثقیل مورد بررسی قرار گرفته و می توان تا گروه کاری […]

جرثقیل دیواری دوپل

(Double wall crane) جرثقیل دیواری یک طراحی هوشمندانه برای استفاده حداکثر از فضای داخل سالن می باشد. این نوع جرثقیل در انواع تک پل و دو پل ساخته می شود و حرکت طولی (traveling) به کمک ریل های نصب شده بر روی دیوار انجام می گیرد. ظرفیت این جرثقیل ها عموما در بازه 0.5 تا […]

جرثقیل نیم دروازه ای تک پل

جرثقیل های نیم دروازه ای تک پل (Holf Gantry Crane) جرثقیل های نیم دروازه ای تک پل معمولا جهت تناژهای تا 5 تن با دهانه های کمتر از 15 متر مورد استفاده قرار می گیرند و گروه کاری مورد استفاده تا FEM:2m پیشنهاد می گردد. مزیت استفاده از جرثقیل های نیم دروازه ای تک پل […]

جرثقیل نیم دروازه ای دوپل

جرثقیل نیم دروازه ای دوپل (Double Girder Half Gantry Crane) به منظور استفاده بهینه از فضاهای داخلی و خارجی سالن ها از این نوع جرثقیل برای تناژهای بالاتر از 5 تن و دهانه های بالاتر از 15 متر مورد استفاده قرار می گیرد.