جرثقیل سقفی دوپل

ارسال شده توسط جرثقیل ایستاپل سیستم

جرثقیل سقفی دوپل

جرثقیل سقفی دوپل (Double Girder Overhed Cranes)

در جرثقیل های سقفی دوپل مطابق تصویر سیستم بالابری بر روی پل ها حرکت می کند و این عامل باعث استفاده بهینه از ارتفاع بالابری را امکان پذیر می نماید. در جرثقیل های دوپل به دلیل نوع و طراحی سرعت و گروه کاری های بالاتری را می توان استفاده نمود. همچنین امکان نصب راهرو ها تعمیرات و تجهیرات را دارا است.

دیگر طراحی های ما

مقالات اخیر

جدیدترین محصولات

تماس با ما

طراحی سایت توسط اینتن©