جرثقیل دیواری دوپل

(Double wall crane) جرثقیل دیواری یک طراحی هوشمندانه برای استفاده حداکثر از فضای داخل سالن می باشد. این نوع جرثقیل در انواع تک پل و دو پل ساخته می شود و حرکت طولی (traveling) به کمک ریل های نصب شده بر روی دیوار انجام می گیرد. ظرفیت این جرثقیل ها عموما در بازه 0.5 تا […]

جرثقیل نیم دروازه ای تک پل

(Single bridge half-gate crane) از مزیت های جرثقیل نیم دروازه ای تک پل می توان به موارد ذیل اشاره نمود: هزینه کمتر به دلیل وزن کمتر استهلاک کمتر به دلیل وزن کمتر سهولت در جابجایی کمتر بودن هزینه به علت پایین بودن وزن نسبت به سایر جرثقیل ها